Info om ReKS

Regionernes Kemikalie Samarbejde (ReKS) er et samarbejde mellem fire regioner.

Det er kemi konsulenter ansat på sygehuse og i regionernes arbejdsmiljøafdelinger, som udfører arbejdet i ReKS.

RETOX er en kemi-database til arbejdsplads-brugsanvisninger (APB).  

Aktuelt

Anvend Retox til instruktion

Tryk på overskriften for at de billeder af ikonerne.

Nu nærmer 1. juli 2019 sig med hastige skridt og vi kan løfte sløret for hvordan instruktionsdelen løses i Retox.

Du skal fortsat anvende knappen (de 2 hænder med blyant) til at beskrive dine lokale forhold, og resultatet af din risikovurdering. Men knappen (de 2 hænder) til at åbne den færdige APB vil på sigt forsvinde. Det betyder at du fremover skal bruge den knap som er angivet med "AC" til at åbne din instruktion.

Du har måske allere opdaget at du har fået "AC" knappen. Når du trykker på den, så skal du vælge "Instruktion", og du ender med ca 2 siders instruktion.

Vi håber at "AC" ændres til noget mere sigende, men vi ved endnu ikke hvad det ender med.

Du vil også få nemmere adgang til leverandørens sikkerhedsdatablade, som du nu finder under knappen med de 3 prikker. Efter sommerferien vil vi begynde at ligge dem under knappen "SDS", så du vil i en længere overgangsperiode kunne finde sikkerhedsdatablade på 2 måder.

1. juli 2019 - nye regler træder i kraft

Fra 1. juli 2019 ændres reglerne om håndtering af kemikalie.

Ændringen er primært skærpelse af kravet om instruktion og oplæring samt risikovurdering ved arbejde med farlige kemikalier. I den forbindelse bliver der mere metodefrihed og kravet om arbejdspladsbrugsanvisning bortfalder.

Men før du begynder at juble, så erstattes disse af skærpet krav til oplæring og instruktionen...:)

Retox er i fuld gang med at blive opdateret til de nye regler. Der tages udgangspunkt i det eksisterende, så arbejdet i Retox og jeres nuværende arbejdspladsbrugsanvisninger, er ikke spildt, og de gamle data forsvinder ikke.

Indtil videre skal I ”bare” gøre som I plejer ift. de krav, der er til håndtering af kemikalier – men ha’ lige et ekstra øje på om I får instrueret (nye) medarbejdere i sikker håndtering af farlige kemikalier – det skader ikke.

Kontakt din lokale/regionale kemikonsulent for yderligere oplysninger.

Du kan se mere uddybende omkring betydningen her

 

Læs mere om reglerne på arbejdstilsynets hjemmeside: https://amid.dk/nyheder/at/2019/03/arbejdspladsbrugsanvisninger/